5 серпня 2021 р.

КРІСТІНА МАЙЄР-ШТЕНДЕР

«Законопроект 2820 повністю відповідає положенням Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та Директиві 2014/40/ЄС. Законопроект 2820 в першу чергу спрямований на те, щоб зупинити епідемію тютюнокуріння серед дітей і молоді. Директива 2014/40/ЄС є узгодженим рішенням 28 держав-членів Європейського Союзу. Директива 2001/37/ЄС приймалась 14 років тому. За цей час з’явилось багато наукових доказів, які свідчать, що директива 37 вже є неефективною і такою, що втратила свою силу. Це вибір держави: або займати передову позицію в європейській антитютюновій політиці, або повертатися у 20-те століття. Тобто якщо ви хочете бути з тютюновою індустрією, то приймайте директиву 37, але якщо ви хочете покращити громадське здоров’я, то звісно варто приймати директиву 40», - наголосила Крістіна Майєр-Штендер, керівник програми з контролю над тютюном, департамент боротьби з неінфекційними захворюваннями та сприянню здоровому способу життя Європейського Бюро ВООЗ.