17 листопада 2018 р.

ОЛЕНА КВАША

Олена Кваша, д.м.н., провідний науковий співробітник Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України. Більше 30 років займається моніторуванням епідеміологічних умов формування серцево-судинних захворювань в Україні. Вперше в Україні провела тривале (20 років) проспективне спостереження за чоловіками і визначила внесок тютюнокуріння в загальну смертність і смертність від серцево-судинних захворювань. В межах програми «CINDI-Україна» з 1998 по 2006 рік була організатором і координатором  міжнародної кампанії Quit&Win. Брала участь в міжнародних конференціях і симпозіумах проти тютюну, а також заходах присвячених ролі лікарів у боротьбі з епідемією тютюнокуріння. Постійно проводить тренінги і лекції для лікарів по лікуванню тютюнової залежності серед пацієнтів.