24 березня 2023 р.

СТРАТЕГІЇ

Діяльність Центру ґрунтується на ключових стратегіях Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну (РКБТ). Це перший в історії міжнародний договір у сфері громадського здоров'я, розроблений та прийнятий під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я, і вже ратифікований 179-ма країнами світу. Метою Конвенції проголошено "захист нинішнього і майбутнього поколінь від руйнівних наслідків для здоров'я людей, а також соціальних, екологічних і економічних наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму». Конвенція офіційно набула чинності для України 4 вересня 2006 року. 

ЦІНОВІ ТА ПОДАТКОВІ ЗАХОДИ
БЕЗДИМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
РЕКЛАМА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ, РЕКЛАМА СИГАРЕТ | ЗАКОН ПРО ЗАБОРОНУ РЕКЛАМИ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ СИГАРЕТ В УКРАЇНІ
ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
ПРОТИДІЯ ВТРУЧАННЮ ТІ
ІНШІ СТРАТЕГІЇ