24 березня 2023 р.

ІНШІ СТРАТЕГІЇ

Допомога у відмові від куріння

У Статті 15 Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну зазначено, що: «Кожна Сторона розробляє та поширює належні, всебічні й комплексні керівні принципи, які ґрунтуються на наукових даних і найкращій практиці, з урахуванням національних обставин і пріоритетів та вживає ефективних заходів для сприяння припиненню вживання тютюну й забезпечення адекватного лікування тютюнової залежності».

Незаконна торгівля тютюновими виробами

У Статті 15 Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну зазначено, що: «Сторони визнають, що ліквідація всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами, у тому числі контрабанди, незаконного виробництва й підробки, а також розроблення та реалізація відповідного національного законодавства, окрім субрегіональних, регіональних і глобальних угод, є необхідними компонентами боротьби проти тютюну».

Регулювання складу тютюнових виробів

У Статті 9 Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну зазначено, що: «Конференція Сторін у консультації з компетентними міжнародними органами пропонує керівні принципи випробування й вимірювання складу тютюнових виробів і продуктів, що вони виділяють, а також регулювання цього складу й продуктів, що виділяються. Кожна Сторона приймає та здійснює у випадках, схвалених компетентними національними органами, ефективні законодавчі, виконавчі, адміністративні або інші заходи з такого випробування й вимірювання, а також з такого регулювання».

Додаючи ароматизатори, такі як ментол та інші компоненти, тютюнові компанії намагаються робити сигарети більш привабливими, а тютюновий дим менш дратівливим та легшим для куріння, особливо для нових курців. Така тактика спрямована в першу чергу на молодь та жінок, як групи більш вразливих споживачів. Директива ЄС 2014/40/EU про тютюнові вироби запровадила нові стандарти у контролі над складом сигарет. Так, згідно положень цього документа, штучні ароматизатори є забороненими для додавання у випадку зміни ними властивостей тютюну.